STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU – PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Zapytanie ofertowe - postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 – 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Szczegółowy opis oferty zawarty został się w załączonych poniżej plikach.

Zapytanie ofertowe 5-2018.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 5-2018 - Opis przedmiotu zamówienia.docx

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 5-2018 - Formularz ofertowy.docx
Najbliższy kurs: 26-27.01.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: