STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU – PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW

23.04.2018 - Informacja o wyborze oferty w ramach postępowania na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego - sprostowanie

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przekazuje sprostowanie dotyczące wyboru ofert w postępowaniu na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego.

Czytaj dokument...


19.04.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) na Dostawę materiałów biurowych i tonerów

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań.docx
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.docx


19.04.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym na Świadczenie specjalistycznych usług w postaci wizyt instruktażowych przez specjalistów na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy.

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców informuje o umieszczeniu zapytania ofertowego na Świadczenie specjalistycznych usług w postaci wizyt instruktażowych przez specjalistów na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105613
19.04.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - opieka wytchnieniowa - na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy.

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców informuje o umieszczeniu zapytania ofertowego na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - opieka wytchnieniowa - na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105593
19.04.2018 - Informacja o wyborze oferty - sprzęt do wypożyczalni

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego“ prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Pogodna jesień życia – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” finansowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Informacje o wyborze ofert dostępne są w pliku poniżej.

Czytaj dokument...


17.04.2018 - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W dniu 14 kwietnia 2018r. na terenie Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10 w Bydgoszczy odbył się etap rejonowy XXVI OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY PCK...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...
30.03.2018 - Śniadanie Wielkanocne

W dniu 29.03.2018r. w stołówce PCK przy ul. Floriana 18 w Bydgoszczy odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...
Najbliższy kurs: 22.04.2018

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: