STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU – PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW

11.07.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym nr 22/2018 prowadzonym w trybie rozeznania rynku - świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


10.07.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym nr 21/2018 prowadzonym w trybie rozeznania rynku - świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


9.07.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym nr 20/2018 prowadzonym w trybie rozeznania rynku - świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


5.07.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym nr 19/2018 prowadzonym w trybie rozeznania rynku - świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


27.06.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym nr 18/2018 prowadzonym w trybie rozeznania rynku – świadczenie przez psychologa specjalistycznych usług w postaci wizyt instruktażowych na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w Grudziądzu

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


27.06.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym nr 17/2018 prowadzonym w trybie rozeznania rynku – świadczenie specjalistycznych usług doradczych przez psychologa w punkcie konsultacyjnym w Grudziądzu

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


21.06.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym nr 16/2018 prowadzonym w trybie rozeznania rynku - świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


19.06.2018 - Warsztaty kulinarne dla wolontariuszy i seniorów

W dniu 16 czerwca 2018r. w siedzibie PCK w Bydgoszczy w ramach projektu "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt pomocy środowiskowej dla seniorów" odbyło się spotkanie wolontariuszy z seniorami...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


12.06.2018 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów

Minął drugi miesiąc działań związanych z Usługami Wolontariatu Opiekuńczego, które są jednym z czterech zadań programu pod tytułem "Pogodna Jesień Życia Na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


07.06.2018 - Informacja o zapytaniu ofertowym prowadzonym w trybie rozeznania rynku - świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK mając na uwadze zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców informuje o zapytaniu ofertowym (rozeznanie rynku) w ramach realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


28.05.2018 - Komunikat w sprawie legitymacji ZHDK

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK informuje, że legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
na które wnioski zostały złożone do dnia 23.05.2018 - będzie można odbierać
od dnia 7 czerwca 2018 roku.
Legitymacje można odbierać w biurze KP OO PCK w Bydgoszczy
w godzinach 7.15-14.45

Najbliższy kurs: 1-2.09.2018

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: